I paint purple

5 images

I paint purple

Karakterutvikling, oppslag og omslag til en fiktiv bok. Teksten til “I pant purple” er skrevet av Lilla Rogers i forbindelse med kurset hennes “Illustrating Children’s Books”.